ارتودنسی متحرک, مقالات ارتودنسی

هدگیر ارتودنسی

هدگیر ارتودنسی

هدگیر یک وسیله ارتودنسی است که از خارج از دهان به دندان‌ها و فکها نیرو وارد می‌کند. هدف از استفاده از این وسیله، غالباً اصلاح مشکلات اوربایت و آندربایت است و بیشتر در کودکانی که هنوز در سن رشد قرار دارند استفاده می‌شود. این وسیله رشد فک بالا (هدگیر معمولی ) یا فک پایین (هدگیر معکوس) را محدود می‌نماید تا فک مقابل رشد کرده و در موقعیت متناسب با قرار بگیرد و به این ترتیب مشکل ناهمراستایی فکها مانند جلو زدگی فک پایین یا عقب ‌ماندگی فک پایین اصلاح شود.
اگر چه براکت فلزی معمولی در صاف و مرتب کردن دندان‌ها و انتقال آنها به موقعیت مطلوب و همراستا و فکها بسیار مؤثر عمل می‌کند اما برخی موارد بسیار پیچیده هستند و در آن‌ها براکت به تنهایی نمی‌تواند نتایج بهینه حاصل نماید. در چنین مواردی پیشتیبانی هدگیر می‌تواند برای تسریع درمان و کسب نتایج بهتر مؤثر واقع شود. در حقیقت برخی از مشکلات به گونه‌ ای هستند که بدون کمک هدگیر نمی‌توان آنها را اصلاح نمود.

هدگیر ارتودنسی