اطلاعات عمومی

هزينه و قيمت ارتودنسى

هزينه و قيمت ارتودنسى

هزینه ارتودنسی نامرئی بستگی به میزان مشکل و نوع ارتودنسی دندان دارد. در صورتیکه درمان‌های مرحله اول با پلاک‌های متحرک انجام شود هزینه و قیمت ارتودنسی دندان کمتر خواهد بود، البته بسته به شدت مشکل و تعداد پلاک‌های مورد استفاده هزینه ارتودنسی نامرئی متفاوت خواهد بود.

در بیمارانی که نیاز به درمان ارتودنسی نامرئی دندان همراه با جراحی فک دارند، هزینه ارتودنسی دندان چون در دو مرحله قبل و بعد از درمان انجام می‌شود بیشتر خواهد بود و هزینه درمان جراحی که ممکن است توسط جراح فک و صورت انجام می‌شود، جدا از هزینه و قیمت ارتودنسی نامرئی خواهد بود.

انجام درمان ارتودنسی و تقبل قیمت ارتودنسی دندان فقط جنبه زیبایی ندارد، بلکه با این شیوه دندان های مرتب شده و احتمال پوسیدگی و خراب شدن دندان های شما در آینده کمتر خواهد بود. سن ارتودنسی را می توان از سنین کم در کودک آغاز نمود تا مراحل بعدی درمان در سنین بزرگسالای زمانی کمتری را نیاز داشته باشد. انواع سیم کشی دندان و ارتودنسی های مختلفی شامل ارتودنسی ثابت ،نامرئی و ارتودنسی متحرک وجود دارد که شما با مشورت با دندان پزشک و در نظر گرفتن هزینه ارتودنسی می توانید بهترین درمان را داشته باشید.

 1,801 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست