اطلاعات عمومی

پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان چطور به وجود می آید؟

پوسیدگی دندان رایج ترین شکل شناخته شده از بیماری های دهان و دندان انسان است. تخریب مینای دندان و لایه سخت بیرونی دندان را پوسیدگی دندان می گویند. باکتری های چسبنده ای به نام پلاک به طور مداوم بر روی دندان می چسبند. در مواقعی  که شما پس از خوردن مواد غذایی و یا نوشیدنی های حاوی قند ، این باکتری های چسبنده را از روی دندان خود پاک نمی کنید این پلاک ها به وسیله تولید اسید به مینای دندان حمله می کنند. چسبندگی پلاک این اسیدها را روی دندان نگه می دارد و در طول زمان باعث شکستن مینای دندان می شود.

پوسیدگی های دندان در چند گروه دسته بندی می شوند؟

تشکیل انواع پوسیدگی ها را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:

1- ( Pit and fissure caries ) پیت و پوسیدگی شقاق

دراغلب موارد در سطوح جویدن از تماس دندان های آسیا و پشت دندان قدامی دیده شده است.برای جلوگیری از پوسیدگی دندان در این سطوح ، چاله ها و شیار ها را که در آن پلاک ها به دام می افتند و امکان بیرون آوردنشان به وسیله مسواک نیست مهر و موم می کنند. مهر و موم چاله هنگامی که دندان های دائمی جوانه می زنند انجام می شود. به وسیله پر کردن چاله ها و شیار ها ی دندان کودکان با مواد سخت پلاستیکی از پوسیدگی دندان آنها در آینده جلوگیری به عمل می آید.

2- پوسیدگی سطح صاف

این مورد اغلب در امتداد خط لثه و  یا در فضای بین دندان ها ایجاد می شود. با استفاده مناسب ازنخ دندان شما قادر خواهید بود از پوسیدگی صاف ترین منطقه دندان جلوگیری کنید. همچنین به وسیله مسواک پر قدرت برقی یا مسواک دستی از ایجاد پوسیدگی در خط لثه و در مناطق هم جوار جلوگیری کنید.

امروزه به وسیله عادات خوب بهداشت دهان و دندان کودکان و بهره گیری از یک رژیم غذایی سالم و استفاده از پیشرفت های پزشکی ، پوسیدگی دندان های نسل جدید به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

پوسیدگی دندان