اطلاعات عمومی

کشیدن دندان در ارتودنسی

کشیدن دندان در ارتودنسی

کشیدن دندان‌های دائمی هنوز هم برای بسیاری از متقاضیان درمان ارتودنسی، مبهم است. به طوری ‌که بسیاری از بیماران معتقدند کشیدن دندان در میان متخصصین ارتودنسی سلیقه‌ای است ، حتی بعضی از بیماران یک ارتودنتیست را به دلیل اینکه برای درمان ارتودنسی دندان نمی‌کشد و یا کمتر می‌کشد نسبت به ارتودنتیست دیگر ترجیح می‌دهند.
متخصص ارتودنسی در بررسی اولیه به طور کامل دندان‌ها را معاینه می‌کند و به کمک تصاویر رادیولوژی تصمیم می‌گیرد که آیا ضرورتی در کشیدن دندان برای ارتودنسی وجود دارد یا خیر.
چنانچه در قوس دندانی فضای کافی وجود نداشته باشد ، کشیدن دندان به احتمال زیاد انجام می‌شود. به هم فشردگی دندانها گاهی آن‌قدر شدید است که تمام دندان‌ها در قوس جا نمی‌شوند و بنابراین دندان کشیدن ضرروت بیشتری می‌یابد.

کشیدن دندان در ارتودنسی