خلاقیتهای ارتودنسی

گرافی opg

گرافی opg

گرفتن یک گرافی opg فاینال برای اطمینان از توازی ریشه ها قبل از دباند میتواند کمک شایانی به کلینیسین بکند..

 1,932 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست