اطلاعات عمومی

دختران بیشتر ارتودنسی میکنند یا پسران ؟

دختران بیشتر ارتودنسی میکنند یا پسران ؟

یکی از عمل‌هایی که افراد به آن بسیار اهمیت می‌دهند ارتودنسی است. از صد کودک با براکت ارتودنسی 75 نفر آن دختر هستند. حالا مهم این است که چرا دخترها بیشتر به ارتودنسی روی می‌آورند؟ به طور کلی دخترها به نسبت پسرها بیش‌تر خواهان انجام ارتودنسی هستند. پدر مادرها هم بیش‌تر به چهره فرزند دخترشان اهمیت داده و اولویت ارتودنسی را به فرزند دختر می‌دهند. این تنها یک نمونه از اهمیت دادن به ظاهر و زیبایی دخترها و به طور کلی زنان است. اما به دلیل این‌که انجام ارتودنسی گران‌قیمت است تا حدودی می‌تواند نشان دهنده‌ی طبقه و شان اجتماعی افراد نیز باشد. بنابراین افراد ثروتمند تمایل بیش‌تری برای انجام ارتودنسی فرزندانش‌شان دارند و در این بین دخترانی که خانواده‌ی ثروتمندتری دارند، بیش‌تر به دنبال ارتودنسی هستند. دستیابی به آمار دقیق کودکانی که ارتودنسی کرده‌اند بسیار دشوار است. با این وجود تحقیقات نشان می‌دهد که در آمریکا 17 درصد افراد بین 17-11 سال برای مشاوره به متخصص ارتودنسی مراجعه کرده‌اند. این بدان معناست که این افراد احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور اقدام به ارتودنسی خواهد نمود. این آمار در حال افزایش است و بیش‌ترین متقاضیان ارتودنسی هم دختران جوان هستند.

 1,034 بازدید از آغاز,  2 بازدید در امروز

بازگشت به لیست