فیلمهای آپارات

ناهنجاری کلاس3 ارتودنسی

ناهنجاری کلاس3 ارتودنسی

ناهنجاری کلاس 3 ارتودنسی
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 327 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست