فیلمهای آپارات

نقش تنفس دهانی در ایجاد مشکلات ارتودنسی

نقش تنفس دهانی در ایجاد مشکلات ارتودنسی

نقش تنفس دهانی در ایجاد مشکلات ارتودنسی
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 349 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست