فیلمهای آپارات

نمونه درمان ارتودنسی کیس با فک جلو

نمونه درمان ارتودنسی کیس با فک جلو

نمونه درمان ارتودنسی کیس با فک جلو
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 337 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست