خلاقیتهای ارتودنسی

روشی که کمک میکند تا از تیپینگ دندانها حدالمقدور جلوگیری شود و بازکردن فضا بیشتر تحت تاثیر حرکت بادیلی باشد.

 1,104 بازدید از آغاز,  2 بازدید در امروز

بازگشت به لیست