خلاقیتهای ارتودنسی

روشی که کمک میکند تا از تیپینگ دندانها حدالمقدور جلوگیری شود و بازکردن فضا بیشتر تحت تاثیر حرکت بادیلی باشد.

 1,089 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست