خلاقیتهای ارتودنسی

روش خلاقانه در دی روتیشن لترالی

روش خلاقانه در دی روتیشن لترالی

روش خلاقانه در دی روتیشن لترالی که بعد از درمان چرخش پیدا کرده توجه کنید به باتن کامپوزیتی و چین متصل شده به وایری که به ریتینر ثابت بیمار متصل شده

 1,379 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست