خلاقیتهای ارتودنسی

استفاده از پلیت برای عقب بردن قوس دندانی

استفاده از پلیت برای عقب بردن قوس دندانی

در مواردی که یکی از دندانهایی که معمولا به عنوان تکیه گاه استفاده میشوند از دست رفته اند و هدف درمان عقب بردن قوس دندانی است استفاده از پلیت های تایتانیومی کلید برون رفت از بنبستی است که تا همین چند سال پیش ارتودنتیست ها راه خروجی از آن نداشتند. در تصویر نمای کلینیکی و رادیوگرافی کیسی که برای درمانش از این تکنیک بهره برده شده رامشاهده میکنید.

استفاده از پلیت برای عقب بردن قوس دندانی