فیلمهای آپارات

بیرون زدگی دندان ها در دو فک بالا و پایین

بیرون زدگی دندان ها در دو فک بالا و پایین

بیرون زدگی دندان ها در دو فک بالا و پایین
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 297 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست