فیلمهای آپارات

پر کردن فضای خالی دندان کشیده شده حین ارتودنسی

پر کردن فضای خالی دندان کشیده شده حین ارتودنسی

پر کردن فضای خالی دندان کشیده شده حین ارتودنسی
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 318 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست