فیلمهای آپارات

تغییر فرم ساختار صورت بالغین با کمک درمان ارتودنسی

تغییر فرم ساختار صورت بالغین با کمک درمان ارتودنسی

تغییر فرم ساختار صورت بالغین با کمک درمان ارتودنسی
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 315 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست