فیلمهای آپارات

تغییرات چهره در طول درمان ارتودنسی

تغییرات چهره در طول درمان ارتودنسی

تغییرات چهره در طول درمان ارتودنسی
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 271 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست