فیلمهای آپارات

تغییرات چهره قبل و بعد بیمار

تغییرات چهره قبل و بعد بیمار

تغییرات چهره قبل و بعد بیمار
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 245 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست