فیلمهای آپارات

غذاهایی که باعث زردی دندان شما می شوند ( دکتر همایونی )

غذاهایی که باعث زردی دندان شما می شوند ( دکتر همایونی )

غذاهایی که باعث زردی دندان شما می شوند
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 248 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست