فیلمهای آپارات

ویدیوی تغییرات تدریجی کیس کلاس 3 بیرون زدگی فک پایین

ویدیوی تغییرات تدریجی کیس کلاس 3 بیرون زدگی فک پایین

ویدیوی تغییرات تدریجی کیس کلاس 3 بیرون زدگی فک پایین
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 389 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست