فیلمهای آپارات

همکاری بین رشته های تخصصی ارتودنسی

همکاری بین رشته های تخصصی ارتودنسی

همکاری بین رشته های تخصصی ارتودنسی
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 346 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست