فیلمهای یوتوب

جراحی دندان عقل نهفته قسمت اول

جراحی دندان عقل نهفته قسمت اول

جراحی دندان عقل نهفته قسمت اول
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت یوتوب (youtube) نیز قابل مشاهده است

 409 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست