فیلمهای یوتوب

پایان درمان ارتودنسی بیمار تنها با گذشت 10 ماه

پایان درمان ارتودنسی بیمار تنها با گذشت 10 ماه

پایان درمان ارتودنسی بیمار تنها با گذشت 10 ماه
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت یوتوب (youtube) نیز قابل مشاهده است

 353 بازدید از آغاز,  2 بازدید در امروز

بازگشت به لیست