فیلمهای یوتوب

درمان ارتودنسی در بیماران دارای دندان غایب

درمان ارتودنسی در بیماران دارای دندان غایب

درمان ارتودنسی در بیماران دارای دندان غایب
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت یوتوب (youtube) نیز قابل مشاهده است

 314 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست