فیلمهای یوتوب

بستن فاصله بینه دندان ها با استفاده از پلاکهای شفاف الاینر همرو

بستن فاصله بینه دندان ها با استفاده از پلاکهای شفاف الاینر همرو

بستن فاصله بینه دندان ها با استفاده از پلاکهای شفاف الاینر همرو
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت یوتوب (youtube) نیز قابل مشاهده است

 373 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست