اطلاعات عمومی

فيس ماسك چيست؟

فيس ماسك چيست؟

فیس ماسک دستگاهی با عملکرد ارتوپدیک در درمان های ارتودنسی است. از جمله اثرات جانبی فیس ماسک، چرخش فک پایین به سمت پایین و عقب است. این امر در بیمارانی که ارتفاع صورت بلند دارند می تواند نامطلوب باشد.
بنابر شواهد علمی ۵۰ درصد بیمارانی که از این دستگاه برای رفع ناهنجاری فکی شان کمک می گیرند به درمان مجدد با فیس ماسک پس از یکی دو سال نیاز خواهند داشت و دلیل آن چیزی جز تمایل عود و برگشت ناهنجاری فکی نیست.
در مجموع باید خاطرنشان کرد که درمان موفق عقب بودن فک بالا با فیس ماسک می تواند ریسک نیاز به جراحی فک را در بزرگسالی به حداقل رساند و یا دست کم وسعت جراحی را کاهش دهد.
فیس ماسک یک وسیله ارتودنسی مجزا محسوب نمی‌شود، بلکه معمولا در کنار دیگر وسایل ارتودنسی مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

اجزای فیس ماسک
فیس ماسک ارتودنسی معمولاً از سه جزء اصلی تشکیل‌شده است:
√ هدکپ
√ قاب صورت
√ اتصالات هدگیر
بدنه دستگاه فیس ماسک به‌طورمعمول از یک قاب یا یک میله مرکزی که به سر بیمار متصل است تشکیل‌شده است. قاب دارای بخشی در مقابل دهان بیمار است که اجازه می‌دهد اتصالات بند لاستیکی به‌طور مستقیم به منطقه دهان بیمار وصل گردد. این اتصالات سپس به بریس بیمار (براکت و بندها) یا ابزارهای نصب‌شده در دهان بیمار متصل می‌گردند. این امر باعث ایجاد یک نیروی برای کشیدن فک بالا بیمار روبه‌جلو می‌شود.

فيس ماسك چيست؟