فیلمهای آپارات

اسکنر سه بعدی داخل دهانی

اسکنر سه بعدی داخل دهانی

اسکنر سه بعدی داخل دهانی
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 327 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست