فیلمهای یوتوب

نقش تنفس دهانی در ایجاد مشکلات ارتودنسی

نقش تنفس دهانی در ایجاد مشکلات ارتودنسی

نقش تنفس دهانی در ایجاد مشکلات ارتودنسی
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت یوتوب (youtube) نیز قابل مشاهده است

 405 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست