فیلمهای آپارات

بخش دوم از حضور جناب اقای دکتر همایونی در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما

بخش دوم از حضور جناب اقای دکتر همایونی در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما

بخش دوم از حضور جناب آقای دکتر همایونی
در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

بخش دوم از حضور جناب اقای دکتر همایونی در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما