فیلمهای یوتوب

درمان زود هنگام ارتودنسی و جلوزدگی فک بالا

درمان زود هنگام ارتودنسی و جلوزدگی فک بالا

درمان زود هنگام ارتودنسی و جلوزدگی فک بالا
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت یوتوب (youtube) نیز قابل مشاهده است

 340 بازدید از آغاز,  3 بازدید در امروز

بازگشت به لیست